Yönetim Ekonomisi

Yönetim Ekonomisi yüksek lisans bölümü öğrencilerine tez hazırlama, tez konusu belirleme, tez yazımı ve tez örnekleri hakkında destek olmaktayız. Bölümde öğrenim gören öğrencilere tez örnekleri sunmada hizmet vermekteyiz.

Tez hazırlama ile ilgili destek almak istiyorum, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama aşamaları hakkında yardımcı olmaktayız.

Yükseklisans tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tezli öğrenciler mezun olabilmek için tez hazırlamaları gerekirken, tezsiz öğrenciler proje hazırlayarak mezun olur. Yükseklisans eğitimi alan öğrencilere hem tez hazırlama hem de proje hazırlama desteği vermekteyiz. Tez konusu belirleme, tez yazımı, tez düzenlemesi, tez desteği, proje hazırlama, proje desteği, proje örnekleri hakkında yardımcı olmaktayız.

 • Bölüm açılan üniversiteler
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
  İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  Doğu Akdeniz Üniversitesi

 

Bölümde hangi dersler verilmekte

 • SEMİNER
  TEZ
  TEZ
  TİCARET HUKUKU
  İSTATİSTİK ve ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  İKTİSADİ KURUMLARDA YÖNETİŞİM
  TÜRKİYE EKONOMİSİ ve GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR
  KÜRESEL EKONOMİK DÖNÜŞÜM ve DÜNYA EKONOMİSİ
  YABANCI SERMAYE, ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER ve ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ
  ULUSLARARASI FİNANSMAN
  SERMAYE PİYASASI BANKA VE FİNANSAL KURUMLAR
  FİNANSAL ANALİZ
  PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI
  PORTFÖY YÖNETİMİ
  TEMEL VE TEKNİK ANALİZ
  SERMAYE PİYASASI HUKUKU
  RİSK DEĞERLEMESİ
  RİSK YÖNETİMİ
  BANKA HUKUKU
  ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER ve KÜRESEL TİCARET
  DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK
  DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI
  AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ TİCARET POLİTİKALARI
  E-TİCARET
  DÜNYA ENERJİ POLİTİKALARI
  TÜRKİYENİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ
  ENERJİ VE ÇEVRE
  ENERJİ VE HUKUK
  KÜRESELLEŞME VE YÖNETİŞİM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN YAPILANMASI
  İKTİSAT
  GENEL MUHASEBE
  ULUSLARARASI PAZARLAMA VE KÜRESEL REKABET

 

 

 • sayfaya gelen aramalar
 • yönetim ekonomisi yüksek lisans ile ilgili aramalar
  yönetim ekonomisi ders notları
  yönetim ekonomisi ders içeriği
  kültür üniversitesi iktisat ders programı
  kültür üniversitesi iktisat puanları
  yönetim ekonomisi kitap
  iku
  ikü orion
  istanbul kültür üniversitesi
WhatsApp chat