Muhasebe Ve Denetim

Muhasebe Ve Denetim yüksek lisans bölümünde eğitim alan öğrencilere lisansüstü derslerinde ödev hazırlama, proje hazırlama ve yüksek lisans tez hazırlama konularında hizmet vermektedir. Muhasebe Ve Denetim yüksek lisans bölümü son dönemde en çok rağbet edilen bölümlerden biri olduğu için yüksek lisans tez merkezi olarak yardımcı olmaktayız.

Muhasebe ödev yapılır

Muhasebe Ve Denetim yüksek öğretim bölümü hangi üniversitelerde açılmakta, hangi dersler verilmekte, puanları nedir, mülakat soruları nelerdir, hangi sorular mülakatta sorulabilir, kaç puan ile girebilirim, hangi bölüm mezunları başvurabilir, başvuru tarihleri ne zaman, hangi tarihlerde başvuru yapılmalı diyerek bize ulaşanlar olmaktadır.

Muhasebe ödev yaptırmak istiyorum

Tez hazırlama kuralları nelerdir, tez hazırlama kriterleri, yazım aşamaları , tez hazırlama örnekleri hakkında detaylı bilgileri sayfalarımızdan edinebilirsiniz. Tez hazırlama desteği almak isteyen yüksek lisans öğrencilerine hangi alanlarda destek vermekteyiz: Tez konusu belirleme, tez yazımı, tez örnekleri, örnek tezler sunma konularında destek olmaktayız. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans yapan öğrencilere, bitirme konusu, bitirme konusu belirleme, bitirme projesi hazırlama hakkında yardımcı olmaktayız.

Muhasebe ödev yaptırmak isteyenler

Yüksek lisans tez merkezi olarak tez hazırlamada destek sunan ekibimiz, aynı zamanda yüksek lisans tez konusu belirlemede, tez düzenlemesi, tez konularında akademik destek vermektedir.

Muhasebe ödev yapanlar

 • Hangi üniversitelerde bölüm açılmakta
  Atatürk Üniversitesi
  Avrasya Üniversitesi
  Işık Üniversitesi
  Haliç Üniversitesi
  İstanbul Arel Üniversitesi
  İstanbul Aydın Üniversitesi
  İstanbul Ticaret Üniversitesi
  İstanbul Üniversitesi
  KTO Karatay Üniversitesi
  Marmara Üniversitesi
  Okan Üniversitesi
  Selçuk Üniversitesi
  Uludağ Üniversitesi
  İstanbul Bilgi Üniversitesi
  Okan Üniversitesi

Bölümde verilen dersler nelerdir

 • İşletme Ekonomisi
 • İşletme Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar
  İşletme Ekonomisi ve Yönetimi
  İşletme ve Ekonomi yüksek lisans tez hazırlama
  Değişkenler, Denge, Ekonomik Yöntemler
  Tüketici Davranışı ve Dengesi
  İşletmelerin Sınıflandırılması
  Görev-iş Tasarımı
  İşletme Kuruluş Yeri Seçimi
  Kapasite Planlaması – İşletme Büyüklüğü Seçimi
  Finansal Yönetim yüksek lisans tez hazırlama
  Finans ve Finansal Sistem
  Risk ve Faiz Kavramı
  Paranın Zaman Değeri
  Finansal Tablolar
  Yabancı Kaynaklar
  Özkaynaklar ve Sermaye Maliyeti
  Sermaye Bütçelemesi: Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
  Şirket Değerlemesi: Temel Kavramlar
  Analiz Yöntemleri: Temel Analiz
  Analiz Yöntemleri: Teknik Analiz
  Finansal Muhasebe
  Muhasebenin Tanımı, fonksiyonları, çeşitleri
  Temel Muhasebe Eşitliği yüksek lisans tez hazırlama
  Muhasebede hesap kavramı ve hesapların işleyişi
  Hesaplarının işleyişi-Muhasebenin Temel Kavramları
  Muhasebede kullanılan belgeler-defterler
  Muhasebede İşlem Süreci-THP hakkında genel bilgi
  Aktif hesapların işleyişi
  Pasif hesapların işleyişi
  Gelir tablosu hesaplarının işleyişi
  Temel Finansal Tablolar
  Uygulama Örneği
 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
  Maliyetle ilgili temel bilgiler
  Hammadde maliyetleri
  Stok değerleme yöntemleri
  İşçilik maliyetleri
  Genel üretim maliyetleri
  Kar planlaması
  Değişken maliyet yöntemi

Denetim ödev hazırlanır

 • Revizyon yüksek lisans tez hazırlama
 • Revizyonla İlgili Temel Kavramlar
  Revizyon Süreci, Önemi, Hata ve Hileler
  Gelirin Tanımı, Unsurları ve Gelir Vergisi Sistemleri
  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç ve Ücret
  SMK, MSİ, GMSİ ve Diğer Kazanç ve İratlar
  Kurumlar vergisi Yükümlüleri, Muafiyet ve İstisnalar
  Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti, İndirimler ve Mahsuplar
  Miktar Dengesi Analizi Uygulamaları
  Gelir Vergisi Uygulamaları
  Kurumlar Vergisi Uygulamaları
  Revizyon Genel Uygulamalar
  Revizyonla İlgili Temel Kavramlar
  Miktar Dengesi Analizi Uygulamaları
 • Türk Vergi Hukuku yüksek lisans tez hazırlama
  Vergi Nedir, Anayasal Temelleri Nelerdir?
  Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkileri, Vergi Hukukunun kaynakları
  Temel Kavramlar, verginin tarafları, mükellef sorumlu, ehliyet temsil
  Vergilendirme Süreci Tarh Tebliğ gecikme zam ve faizleri,Tahakkuk Tahsil zamanaşımı
  Mükellefin ödevleri İdarenin Mükellefi Denetleme Yolları, yoklama inceleme arama
  Vergi Kabahatleri genel hükümler vergi ziyaı suçu usulsuzlükler
  Vergi Suçları, anayasal ceza ilkeleri, genel hükümler
  Vergi Kaçakçılğı
  Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu
  Vergi Uyuşmazlığı ve İdari Çözümler Cezalarda İndirim Pişmanlık
  Hata Düzeltme, Uzlaşma
  Vergi Yargısı, delil, ispat, yorum
 • Vergi Teknikleri
 • Tanışma, Giriş ve Tarihi Süreç
  Verginin Tanımı ve Vergi Hukukunda Kaynaklar
  Vergilendirme Süreci
  Vergi Hukukunda Süreler
  Değerleme
  Amortismanlar
 • Vergi Suç ve Cezaları
  Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
  Verginin Tahsili, Faiz ve Zam
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
  Stoklar
  Hasılat
  Maddi Duran Varlıklar
  Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
  Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklarve Durdurulan Faaliyetleri
  Varlıklarda Değer Düşüklüğü
  Borçlanma Maliyetleri
  Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
  Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
  Bilanço Tarihinden Sonra Olaylar
  Nakit Akış Tabloları
  İleri Düzey Muhasebe ve Finansal Raporlama
 • sayfaya gelen aramalar
 • Muhasebe Ve Denetim yüksek lisans ile ilgili aramalar
  muhasebe denetim yüksek lisans uzaktan eğitim proje örnekleri
  muhasebe ve denetim yüksek lisans tez hazırlama
  muhasebe yüksek lisans tez örnekleri
  muhasebe ve denetim yüksek tez merkezi
  okan üniversitesi muhasebe denetim yüksek lisans tez örnekleri
  muhasebe denetim yüksek lisans bitirme projesi
  muhasebe finansman yüksek lisans tez örnekleri
  muhasebe ve denetim yüksek lisans tez konuları
WhatsApp chat