Akademik Hizmetlerimiz

Sunduğumuz Akademik Hizmetlerimiz nelerdir ; Yüksek lisans tez hazırlama merkezi olarak yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere ödev hazırlama, proje hazırlama, tez hazırlama konularında destek vermeyi hedeflemekteyiz.

Yüksek Lisans Tez konusu belirleme : Yüksek lisans öğrencilerine tez konusu seçiminde, tez konusu belirlenmesinde ve konu önerisi sunumunda destek vermekteyiz.

Yüksek Lisans Tez hazırlama : Lisansüstü seviyesindeki öğrencilere ihtiyaç duymaları halinde eksik kalan yerlerde tez hazırlanmasında yardımcı olmaktayız.

Tez düzenlemesi : Yüksek lisans öğrencileri hazırladıkları tezlerde enstitülerin ya da üniversitelerin yazım kurallarına ya da yönergelerine uygun hale getirme çalışmalarında destek olmaktayız.

Proje konusu : Proje hazırlamak durumunda olan tezsiz yüksek lisans öğrencilerine proje konusu belirlemede hizmet sunmaktayız.

Bitirme projesi hazırlama : Bitirme projesi hazırlamak isteyen öğrencilere eğitim aldıkları bölüm ile ilgili akademik destek vermekteyiz.

Bitirme projesi düzenleme : Projeyi yazmış ancak düzenleme talep eden öğrencilere üniversitelerin proje yazım kurallarına uygun şekilde düzenlemesini yapmaktayız.

Makale yazımı : Bilimsel makale yazma hakkında destek almak istiyorum diyen lisansüstü öğrencilerine makale hizmeti vermekteyiz.

Sunum hazırlama : Lisansüstü öğrencilerine sunum ödevlerinde sunum hazırlamada yardımcı olmaktayız.

İntihal : Neredeyse tüm öğrencilerin sorunu olan intihal ile ilgili destek vermekteyiz. İntihal nedir, intihal programları nelerdir, intihal raporu konusunda akademik destek veriyoruz.

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?